Werkbladen

 

 

Om bij de goede toets te komen klik op de naam van de gewenste toets.

 
Groep 7
 
Taal
Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden                                                                                                  antwoordenblad
Vul het passende woord in                                                                                                                    antwoordenblad
Zet de persoonsvorm in een andere tijd                                                                                               antwoordenblad
Meervoud van woorden eindigend op -ee                                                                                            antwoordenblad
 
 
Dictee werkwoorden 7-4 Tegenwoordige tijd en verleden tijd door elkaar                                        antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-5 Tegenwoordige tijd en verleden tijd door elkaar                                        antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-5 Omgekeerd - Tegenwoordige tijd en verleden  tijd door elkaar                antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-6 Tegenwoordige tijd en verleden  tijd door elkaar                                       antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-6 Omgekeerd - Tegenwoordige tijd en verleden  tijd door elkaar                antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-7 Tegenwoordige tijd en verleden  tijd door elkaar                                        antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-7 Omgekeerd - Tegenwoordige tijd en verleden  tijd door elkaar                 antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-8 Tegenwoordige tijd en verleden  tijd door elkaar                                        antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-8 Omgekeerd - Tegenwoordige tijd en verleden  tijd door elkaar                 antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-9 Van alles door elkaar                                                                                     antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-9 Omgekeerd - Van alles door elkaar                                                              antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-10 Van alles door elkaar                                                                                    antwoordenblad
Dictee werkwoorden 7-10 Omgekeerd - Van alles door elkaar                                                             antwoordenblad
 
 
Taalpuzzels
Woordenschat  8 - 9  woorden zoeken                                         Antwoorden                                                                                                Onlinepuzzel
Werkwoorden 7 - 10 Verleden en tegenwoordige tijd                Antwoorden                                                                                                Onlinepuzzel
 
Rekenen
 
Aanvankelijk vermenigvuldigen en delen                                                                                                Antwoordenblad
Aanvankelijk moeilijk delen                                                                                                                      Antwoordenblad
Korting                                                                                                                                                        Antwoordenblad
Maak de reeksen af                                                                                                                                    Antwoordenblad
 
 
 
Rekenpuzzels
Rekenpuzzel 11 Van alles door elkaar                                              Antwoorden                                                                                                Onlinepuzzel
 
 
 
Groep 8
 
Taal
 
Dictee werkwoorden 8-9                                                                                                                              Antwoordenblad
 
 
Taalpuzzels
Tegenwoordige tijd 1                                                                           Antwoorden                                                                                                Onlinepuzzel
Taal zo hard als  . . . . .                                                                         Antwoorden                                                                                                Onlinepuzzel
Woordenschat 1 - woorden die hetzelfde betekenen                         Antwoorden                                                                                                Onlinepuzzel
Woordenschat 2 - woorden die hetzelfde betekenen                         Antwoorden                                                                                                Onlinepuzzel
Circus - puzzel                                                                                      Antwoorden                                                                                                Onlinepuzzel
Werkwoorden 8 - 1 Verleden tijd en tegenwoordige tijd                   Antwoorden                                                                                                Onlinepuzzel
 
 
 
 
 
 
Rekenen
 
Vermenigvuldigen en delen decimale getallen                                                                  Antwoordenblad
Romeinse getallen                                                                                                                 Antwoordenblad
Metriek stelsel 1                                                                                                                    Antwoordenblad
 
Rekenpuzzels
Rekenen 8 - 3 Vermenigvuldigen en delen                                          Antwoorden                                                                                              Onlinepuzzel